Khoá học QUYỀN NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN SÂU K6

“Bí quyết tự tin thuyết trình trước bất kỳ đám đông nào”

Hà Nội ngày 14 – 15/11/2020
Tiến Sĩ: Hoàng Thu Cúc – Quyennangthuyettrinh.vn
Hotline trợ lý: 0987 990 873 – 0973 730 892

12 VẤN ĐỀ NHỨC NHỐI KHI BẠN TRÌNH BÀY KÉM HIỆU QUẢ !