Full Google Ads Customer Journey (Full tất cả các chiến dịch)

Khoá học bổ xung đầy đủ các chiến dịch trong quảng cáo theo hành trình khách hàng. Khoá trước bạn đang tập trung vào quảng cáo tiếp cận khách hàng theo Google Search. Khoá này các bạn thực hiện đầy đủ các chiến dịch tiếp cận tất cả các điểm chạm giúp bạn uyển chuyển hơn. Gia tăng cạnh tranh gia tăng đơn hàng.
· 3 Tháng Năm, 2021

Nội dung khóa học

+16 enrolled
Chưa đăng ký
1.390.000₫

khóa học Bao gồm

  • 17 Bài học